Колектив

Директор: Искра Таушанова

Старши учител: Маринела Андреева

Помощник – възпитател: Бойка Петрова

Домакин: Антоанета Върбанова

Готвач: Офелия Христова