Колектив

Директор: Искра Таушанова

Старши учител: Маринела Андреева

Помощник – възпитател: Галина Любенова

Домакин: Антоанета Върбанова

Готвач: Офелия Христова

„При нас е цветно, усмихнато и пълно с любов!
Откриваме нови светове, вълшебства, чудеса!“