Прием

Документи за записване в ДГ

Необходими документи при ЗАПИСВАНЕ са:

  1. Писмена молба или заявление, попълнено от родителите на място в детската градина;
  2. Копие от акта за раждане на детето;
  3. Здравно-профилактична карта на детето, попълнена от личния лекар (представя се при записване, но се връща на родителя);
  4. Данни от личния лекар за имунизационния статус на детето съгласно изискванията на Наредба № 15/2005 година за имунизациите в Република България (имунизационният паспорт се представя при записване, но се връща на родителя).

Допълнителни документи преди ПОСТЪПВАНЕ на детето в детска градина:

  1. Еднократен отрицателен резултат от изследване за патогенни чревни бактерии и чревни паразити, извършени не по-рано от 15 дни преди постъпването на детето в детска градина;
  2. Изследвания на кръв и урина, извършени в едноседмичен срок преди постъпването на детето в детска градина;
  3. Медицинска бележка от личния лекар за липсата на контакт със заразно болен, издаден не по-рано от 3 дни преди постъпването на детето в детска градина..

Такси на децата според – НАРЕДБА № 17 – за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Плевен