Документи за записване в ДГ

Необходими документи при ЗАПИСВАНЕ са: Писмена молба или заявление, попълнено от родителите на място в детската градина; Копие от акта за раждане на детето; Здравно-профилактична карта на детето, попълнена от личния лекар (представя се при записване, но се връща на родителя); Данни от личния лекар за имунизационния статус на детето съгласно изискванията на Наредба № …

Read More Документи за записване в ДГ